Rybářské povídky


 

 

2019

GDPR
Nařízení Evropského parlamentu o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkratka GDPR) platné od 25. května 2018 nařizuje všem subjektům, tedy i našemu pobočnému spolku, mít dokladovaný souhlas každého jednotlivého člena spolku se zpracováním jeho osobních údajů. V praxi to znamená, že každý člen vlastnoručně podepíše prohlášení o souhlasu při výdeji povolenky a členské známky na rok 2019. Formulář souhlasu je k dispozici v kanceláři spolku. Pro informaci je vyvěšen i ve vývěsce spolku.

Důležité upozornění:
Na základě vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:
a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.
Zdroj: www.mrs.cz

Povodí Moravy vysadí do Moravy a Dyje ročně pět tisíc jeseterů

Informace Povodí Moravy, s. p. (4. 10. 2016)

Abychom získali co nejvíce informací, prosíme o spolupráci rybářky a rybáře! Pokud byste v Dunaji nebo Moravě a Dyji chytili jesetera malého:

1. Rybu změřte a vyfotografujte.
2. Zkontrolujte, jestli se u hřbetní ploutve nachází značka (značky jsou šedé, s natištěným pořadovým číslem ve formátu AT0001), a číslo si zapište.
3. Zaznamenejte místo a datum úlovku a případné zvláštnosti.
4. Sdělte tyto údaje koordinátorovi projektu (Ivo Krechler) telefonicky na +420 607 925 189 nebo e-mailem: rybarstvi@pmo.cz

Zdroj: Povodí Moravy, s. p.Podzim je ideálním časem pro lov dravých ryb 5. října se konal v Blansku 9. sjezd MRS
Včelín-podzim 2019. Vítěz P. Řezáč (uprostřed) Vítěz podzimních závodů mládeže J. Míček (uprostřed) ulovil 13 kaprů
Proběhlo jubilejní XV. klobáskobraní Výborné výkony byly k vidění na letošních Retro závodech
Light Carp Cup 2019. Zleva: Petr Baránek, Martin Trefný a Miroslav Snopek Light Carp Cup 2019. Miroslav Snopek s uloveným kaprem
Máme za sebou jarní závody Závody mládeže silně poznamenala nepřízeň počasí
V závěru března jsme se sešli na členské schůzi Na Včelíně proběhla rybářská burza
Druhým měsícem probíhají společné brigády na našich revírech Začátek pstruhové sezóny je tady
Tradiční rybářský ples byl opět velmi úspěšný Pokračuje výdej povolenek