Rybářské povídky


 

 Práce s mládeží při MRS Břeclav
        Rybářský kroužek
- pondělí 16.00-17.00 vyučuje Mgr. Starnovský
(kroužek začíná v pondělí 20.9.2010)

- středa 16.00-17.00 vyučuje p. Mělnický
(kroužek začíná ve středu 22.9.2010)

Rybářský kroužek mládeže při MRS MO Břeclav, o. s.

MRS MO Břeclav, o. s. pořádá a organizuje kroužky mládeže pod vedením zkušených a kvalifikovaných vedoucích. Oba kroužky pracují v budově MRS MO Břeclav, o. s. ,,na Včelíně". Prvořadou starostí a povinností je zajistit účelné fungování kroužků. To znamená, že využíváme služeb rybářských vedoucích z řad naší MO, u kterých samozřejmě dbáme na jejich odbornou kvalifikaci, kterou se neustále snažíme zlepšovat. Ti připravují obsah výuky v kroužcích, což není nijak jednoduchá a snadná záležitost. Každý kroužek má vypracovaný celoroční plán práce výuky, podle kterého vedoucí určují, co se bude vyučovat, a to tak, aby během roku nedocházelo k nejasnostem a časovým prodlevám. Snažíme se o to, aby byly děti v kroužcích stále zabavené a aby měly stále něco na práci. Samozřejmě v každém kroužku se postupuje trošku jinak, protože děti v kroužcích jsou rozděleny podle věku a je jasné, že s mladšími dětmi se při výuce musí postupovat jinak, než s dětmi staršími. A naučit prvňáčky nebo druháčky všemu potřebnému k řádnému výkonu Rybářského práva je úkol skutečně ne snadný. A naučit děti všem ustanovením Rybářského řádu, v kterém se často nedokážou zorientovat ani dospělí rybáři, je úkol někdy skutečně nadlidský. Jde nám o to, abychom děti naučili vše potřebné příjemnou a zábavnou formou. Není možné jen děti seznamovat s paragrafy a dalšími nezáživnými, i když nutnými a povinnými věcmi. To bychom byli na konci října v kroužcích sami. Proto děláme v kroužcích s dětmi i mnoho dalších činností.

Plán práce pro rybářský kroužek ve školním roce 2010/2011:

· Výuka rybářského řádu. Rybářské právo. Zkušební testy.
· Naše ryby. Ryby jako zoologický druh. Pozorování ryb. Poznávání ryb.
· Popis rybího těla. Vnitřní a vnější orgány ryb. Zvláštnosti rybího těla.
· Vyplňování docházky k vodě. Sumarizace úlovků.
· Pozorování a poznávání ostatních živočichů u vody a ve vodě.
· Vodní a pobřežní flora. Poznávání rostlin.
· Chytání ryb. Rybolovné způsoby: plavaná, lov na položenou, přívlač, muškaření atp.
· Sportovní rybářské náčiní pro lov ryb.
· Nástrahy a návnady pro lov ryb.
· Rybářské revíry.
· Etika rybáře u vody.
· Rybolov mládeže, práva a povinnosti.
· Ukázky výroby umělých mušek a jednoduché výroby splávků.
· Vázání háčků a uzlů.
· Sestavování rybářských udic pro jednotlivé způsoby rybolovu.
· Rybníkářství.
· Rybí pásma.
· Praktické ukázky a zkoušky v zacházení s rybářským náčiním.

Každý rok na podzim pořádáme s dětmi z kroužků výlet s ukázkou výlovu, některého chovného rybníka v našem okolí. Zde mají možnost, a některé opravdu poprvé, vidět množství nejrůznějších ryb a jak se vůbec takový výlov provádí. Samozřejmě, že takovouto ukázku doplňujeme odborným výkladem.

V dubnu kalendářního roku, před závěrem rybářských kroužků, musí děti ještě úspěšně složit závěrečný zkušební test. Pravda, některé si to musí i zopakovat, ale nakonec téměř všechny děti touto nelehkou zkouškou projdou. Tím ale v žádném případě nechci říci, že by některý z adeptů Petrova cechu, složil závěrečný test ,,zdarma". To v žádném případě. K získání rybářských dokladů musí znalosti prokázat všechny. V okamžiku, kdy mají děti úspěšně složeny zkoušky, každý vedoucí kroužku vyřídí dětem všechny potřebné doklady k rybolovu. Věřte, že pro nás všechny, kteří s dětmi pracujeme po celý rok, je tato chvíle vždy velkým okamžikem.

Mgr. David Starnovský


Zleva: O. Novák, M. Grůnzová, R. Maňák, P. Horčička a L. Pekárek


"Včelín - podzim 2010" - mládež
V neděli 5. září 2010 se sešlo u rybníka Včelín 32 mladých závodníků,
aby změřili své síly při podzimních rybářských závodech mládeže. Šikovnost dětí dokládá ulovení bezmála 50 kaprů. Vítězem se stal Luboš Pekárek z Břeclavi (12 kaprů/518 cm). Na druhém místě skončil Pavel Horčička z Břeclavi (6/254 cm). Ze třetího místa se radoval Radim Maňák z Hošťálkové u Vsetína (4/199 cm). Čtvrté místo obsadila Michaela Grůnzová z Břeclavi (3/140 cm) a páté Ondřej Novák (3/128 cm), taktéž z Břeclavi.

Mgr. David Starnovský