Rybářské povídky


 

 Práce s mládeží při MRS Břeclav
        Rybářský kroužek
- pondělí 16.00-17.00 vyučuje Mgr. Starnovský
- středa 16.00-17.00 vyučuje p. Mělnický

V březnu a dubnu počasí lovu ryb přálo. N. Bartalová s uloveným cejnem.


        Lednová příprava na srovnávací test vyvrcholila 19.2.2007. Testové otázky a poznávání našich ryb nejlépe zvládl O. Darmovzal. Na druhém místě skončil M. Žůrek a z třetího místa se radoval D. Halady. Na snímku čtvrtý v pořadí J. Malinkovič.


        V měsíci listopadu jsme se díky přízni počasí věnovali rybolovu. Prosinec se nesl v duchu osvojování jednotlivých částí RŘ a poznávání druhů ryb, které žijí v našich vodách. Vrcholila taktéž příprava na test č. I., věnovaný výše probíraným tématům.
Během listopadu se dařilo ryby lovit Dětem se podařilo ulovit i štiku


        18.9 (resp. 20.9.) začala práce s dětmi v rámci RK. Během měsíce září a na počátku měsíce října se děti zdokonalovaly v rybářské technice. Ve druhé polovině října budeme absolvovat první společné rybolovy.

        Pokud tedy chcete navštěvovat RK, hlaste se u p. Mělnického (každou středu od 16.00 hodin v areálu "na Včelínku").

V říjnu děti z RK loví především na bič Mezi úlovky dětí z RK patří už i kapři


        Na práci s mládeží do patnácti let je v MO MRS Břeclav kladen velký důraz. V období trvání školního roku pracují pod hlavičkou MO čtyři rybářské kroužky vedené zkušenými a obětavými vedoucími Mgr. Davidem Starnovským) vedoucím úseku práce s mládeží), pány R. Mělnickým, P. Klikou a J. Salajkou. Děti se po dobu docházky seznamují nejen s Rybářským řádem, s jednotlivými druhy ryb, s praktickým nácvikem rybolovných způsobů a dovedností, ale i s odchovem rybí populace, poznáváním živočichů a rostlin z okolí vodních ploch. Při všech činnostech jsou současně vedeni k vytváření vztahu k přírodě na základě ekologických principů. Během doby trvání kroužku projdou účastníci všemi testy, jejichž bezchybné splnění je primárním předpokladem získání povolenky k lovu.

Celoroční práce v kroužku je zakončena rybářskými závody, exkurzí do Žďáru nad Sázavou (SONA, rybníkářství Růžička atd.) a letním rybářským táborem. Každoročně se podaří v rámci kroužků vychovat bezmála 90 mladých rybářů, kteří se dozajista stanou zárukou budoucnosti rybářství v Břeclavi.Play the most played pokerspiel, play texas holdem. Omaha has also very simple reglas poker. Before playing read official poker regeln. You can play poker gratis or for real. Visit our pokeri room!