Rybářské povídky


 

 Práce s mládeží při MRS Břeclav
        Rybářský kroužek
- pondělí 16.00-17.00 vyučuje Mgr. Starnovský
(kroužek začíná v pondělí 21.9.2009)

- středa 16.00-17.00 vyučuje p. Mělnický
(kroužek začíná ve středu 23.9.2009)

Výsledky závodů Jaro-Včelín

Mottem kroužku je:

"Než začneš rybařit, naučí se chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí"


Podzimní počasí lovu ryb plavanou přeje (ilustrační fotografie)

Poslání rybářského kroužku

Naučíme se zde základní ustanovení, práva a povinnosti člena svazu. Seznámíme se taktéž s rybářským řádem, který nám určuje pravidla, co se smí a nesmí při sportovním rybolovu. Naučíme se poznávat ryby a jejích biologii, vodní živočichy, rostliny rostoucí kolem vody, složení vod a její ochranu. Mezi základní dovednosti, se kterými se seznámíme, patří taktéž základy rybářské techniky (vázání uzlů, návazců, háčků a nadhazování).

Náš aktivní podíl v MRS MO Břeclav

Pravidelností se stává, že provádíme jarní úklid kolem rybníka ,,Včelín". Vždy před zahájením rybářské sezóny chodíme na pěší vycházky poznávat řeku Dyji. Zde se děti seznamují s okolní přírodou a životem kolem této krásné řeky. Následně si společně procházíme i ostatní revíry MRS MO Břeclav, o. s.

Plán práce pro školní rok 2009/2010

Rybářský kroužek bude probíhat po dobu osmi měsíců počínaje zářím 2009, končit bude v dubnu 2010. Teoretická výuka bude probíhat ve společenské místnosti MO ,,na Včelíně", kde je plánována rovněž i část praktické výuky. Při dalších schůzkách si mládež na stejném místě osvojuje taktéž dovednosti a znalosti při praktickém rybolovu. Zvýšenou pozornost budeme věnovat také ekologické výchově.

Přehled činnosti

Září - zahájení kroužku, rybářský řád, lov ryb na plavanou, LRU
Říjen - rybářský řád, poznávání ryb, lov dravých ryb, LRU
Listopad - rybářský řád, stanovy, poznávání a anatomie ryb, vázání a sestavování udic
Prosinec - rybářský řád, stanovy, poznávaní ryb, rostlin a živočichů
Leden Únor - poznávání ryb, rostlin a živočichů, přehled o úlovcích
Březen - poznávání ryb, lov ryb na umělou mušku, přípravné testy
Duben - příprava na rybářské závody mládeže, lov ryb udicí

V březnu na nás čekaly testy V listopadu se učíme o jednotlivých způsobech rybolovu

Martin Starnovský z Břeclavi se stal podle hodnocení
časopisu Kajman "Mladou vydrou" pro rok 2009.
"Včelín - podzim 2009" - mládež

V neděli 6. září 2009 se na Včelíně utkali mladí rybáři. Rozhodoval součet délek kaprů. První místo (12 kaprů, 611 centimetrů) patřilo Martinu Starnovskému (vlevo) z Břeclavi. Druhý skončil Radim Maňák z Hošťálkové u Vsetína (7 kaprů, 330 centimetrů) a třetí místo obsadil Michal Šebestík z Břeclavi (6 kaprů, 281 centimetrů). Čtvrtý byl Ivan Angelov z Břeclavi (4 kapři, 198 centimetrů) a pátý Filip Maňák z Hošťálkové u Vsetína (3 kapři, 159 centimetrů).